DEVĚTSIL

na vlně inspirace a invence

DEVĚTSIL

9. ledna 2024 otevíráme nový běh Základního online kurzu DEVĚTSILU. Více informací s možností přihlášení najdete na https://www.learninghub.cz/devetsil_zakladni-online/ Těšíme se na vás! Hanka a Anita

Seznamte se s kurzem

Registrujte se na bezplatné online setkání, na kterém vám představíme kurz, způsob, jakým budeme pracovat a přidáme jeden konkrétní tip. Akce se koná 8. prosince 2023 od 9:00-9:45, po odeslání formuláře níže vám zašleme přihlašovací údaje. 

Vyplňte své jméno, příjmení a emailovou adresu, na které zašleme odkaz k přihlášení na akci, do pole komentář vepište „registrace DEVĚTSIL“.

JAKÉ BY TO ASI BYLO,
KDYBYSTE UMĚLI VYUŽÍVAT SKUTEČNOU SÍLU, KTEROU MÁTE?

Sílu složenou ze sil vaší mysli, emocí a těla. A také z potenciálu, kterým je každý z vás obdařen. Nabízíme vám inspirující prostor pro to, svoje síly objevit, spřátelit se s nimi a naučit se je účinně využívat. Zveme vás na trénink do mentální posilovny, objevte s námi svých 9 sil!

DEVĚTSIL je originálně vytvořený program dlouhodobé psychické odolnosti, jakožto klíčové dovednosti do dnešní doby. Vznikl v průběhu roku 2020 jako reakce na potřeby klientů zorientovat se v nové, neznámé situaci. Spojily jsme síly, znalosti, zkušenosti, a také naše obchodní značky Inspirro. a Invence, a v tvořivé synergii sestavily rozvojový program pro každodenní praxi. V tomto programu objevíte a naučíte se využívat svých devět sil, které vytvářejí vaši psychickou odolnost.  

S vědomím síly příběhů a metafor, inspirujeme se tématem plavby v neznámých vodách.  Naučíte se využívat svou vnitřní sílu k udržení stability bez ohledu na „vnější“ počasí. Najdete kompas do této doby. Program vedeme v lektorském tandemu. 

Anita Crkalová a Hana Vykoupilová

PRO KOHO JE DEVĚTSIL?

DEVĚTSIL je určen pro VŠECHNY, kteří chtějí ve svém životě znát svůj směr a smysluplně využívat všechny zdroje své síly a energie. DEVĚTSIL je vhodný také pro ty, kteří chtějí aktivně předcházet syndromu vyhoření.

Unikátní program psychické odolnosti je připraven jak pro individuální, tak firemní klienty. Ocení ho především ti, kteří chtějí umět řídit sebe sama v dobách změn, a také všichni, kteří na jakékoli úrovni pracují s lidmi. DEVĚTSIL je užitečný pro týmy a celé organizace, protože významným způsobem přispívá k dlouhodobému mentálnímu zdraví, jak na úrovni jednotlivců, tak celých firem.

JAK DEVĚTSIL PROBÍHÁ?

Originální program se skládá ze samostatných modulů, které lze vhodně kombinovat: 

  • MAPOVÁNÍ: seznámení se s programem, zmapování si svých devíti sil a vyzkoušení online formy
  • ZÁKLADNÍ KURZ: principy a dovednosti psychické odolnosti
  • NAVAZUJÍCÍ KURZY: online kurzy rozvíjející jednotlivé síly v praxi
  • MISTROVSTVÍ:  propojování jednotlivých sil a násobení jejich efektu

Celková délka programu závisí na volbě konkrétního formátu.
Metodika programu je zpracována tak, aby odpovídala nejnovějším poznatkům neurověd. Skupiny jsou tvořeny maximálně 9 osobami.

Devětsil

CO S DEVĚTSILEM ZÍSKÁTE?

DEVĚTSIL vám přinese dlouhodobou stabilitu uprostřed změn. Objevíte své vnitřní zdroje, kterými disponujete. Zjistíte, jak udržovat či zvyšovat svou osobní efektivitu. Získáte nadhled a porozumění pro každodenní události. Naučíte se techniky a metody pro zvládání stresové zátěže. Rozvinete svou schopnost orientovat se ve změnách a přijímat je. Uvědomíte si, co ovlivnit můžete a co nemůžete. Pochopíte, z čeho sestává vaše celková psychická odolnost. Ukážeme vám konkrétní způsoby, jak ji posilovat a trénovat.

Získáte doporučení pro každodenní praxi a vytvoříte si svůj vlastní plán na rozvíjení a permanentní udržení psychické odolnosti.

KLIKNĚTE A VYBERTE SI PRO SEBE VHODNÝ KURZ!

Základní online

5 x 120 min. online lekcí každý týden a inspirace v mezidobí

Základní prezenční

Jednodenní prezenční kurz

Základní intenzivní

Dvoudenní prezenční zážitkový kurz

Navazující online I

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí
AKTUÁLNE NAPLNÉNO

Navazující online II

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí
AKTUÁLNĚ NAPLNĚNO

Navazující online III

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí

Mistrovství online

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí
AKTUÁLNĚ NAPLNĚNO

Mistrovství intenzivní

Dvoudenní prezenční zážitkový kurz

Mapování online

60minutové online seznámení s programem Devětsil

KDO VÁS BUDE PROVÁZET?

PhDr. Anita Crkalováwww.anita-invence.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s 30letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Vytváříme bezpečný prostor, v němž se můžete zastavit a uvědomit si své síly. Podpoříme vás v nalezení strategií, jak síly smysluplně používat v každodenní praxi a dosahovat svých záměrů či cílů.

ZVEME VÁS!

DOPORUČENÍ ABSOLVENTŮ:

„Program DEVĚTSIL je připraven velmi pečlivě s ohledem na citlivé pochopení potřeb účastníků. Jednotlivé bloky na sebe plynule navazují a jsou logicky provázané. Líbí se mi také grafické zpracování materiálů. Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

Z vašich rad a návodů, jak se vyvarovat stresům, soustavně čerpám. Je to pro mne takový malý denní rituál s pozitivním výsledkem.“ Eva Gebauer

CHCETE PODPOŘIT PSYCHICKOU ODOLNOST SVÝCH BLÍZKÝCH?
Věnujte jim dárkový poukaz.

Materiály pro podporu vaší psychické odolnosti
ZDARMA KE STAŽENÍ:

Program psychické odolnosti DEVĚTSIL

KONTAKTUJTE NÁS!