PROGRAM DEVĚTSIL


KURZY PRO VEŘEJNOST

MAPOVÁNÍ

Online seznámení s programem dlouhodobé psychické odolnosti. Zmapujete si svých devět sil a vyzkoušíte si online formu programu.

Cílem workshopu je rozpoznat, z čeho sestává vaše psychická odolnost. Poznáte svých devět sil a uděláte si základní mapu své psychické odolnosti. Získáte praktické tipy pro posilování vlastní psychické odolnosti, které můžete okamžitě využít v každodenním životě. Součástí dvouhodinového online workshopu je následná šestitýdenní podpora sestávající z týdenních doporučení, tipů a inspirace pro praxi.

 • Časový rozsah: 2 hodiny + 6 týdnů následné podpory
 • Termín: 19.2.2021, 10:00-12:00
 • Termín: 19.3.2021, 14:00-16:00
 • Platforma: ZOOM
 • Cena: 1500 Kč + 21% DPH
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

ZÁKLADNÍ KURZ prezenční

Dvoudenní prezenční kurz psychické odolnosti aneb jak mít energii a rozvíjet svou sílu.

V kurzu se naučíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Kurz probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků v prostředí vhodném pro prožitkový kurz.

 • Časový rozsah: 2 dny plné aktivit
 • Termín: 20.-21.4.2021
 • Místo konání: Otevřená zahrada v Brně, organizace bude upravena na základě aktuálních vládních opatření
 • Cena: 9 600 Kč + 21% DPH
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

ZÁKLADNÍ KURZ online

Online kurz psychické odolnosti aneb jak mít energii a rozvíjet svou sílu. Kurz sestává ze třech půldenních online workshopů, aktivit v mezidobí a individuálních konzultací.

V programu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. Program je připraven tak, aby zajišťoval vysokou míru interaktivity, sdílení a inspirace.

 • Časový rozsah: 3 půldenní online workshopy v intervalu 1/ 2 týdny a aktivity mezi workshopy, individuální konzultace s lektorkami
 • Termín: duben-červen 2021, zahájení: 30.4.2021
 • Platforma: ZOOM
 • Cena: 9 600 Kč + 21% DPH
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

PROHLOUBENÍ

Navazující půlroční online program s cílem prohloubit a rozšířit dovednosti a zajistit kontinuitu v dlouhodobém budování a kotvení návyků psychohygieny v každodenní praxi.

Smyslem programu je intenzivní přenos znalosti a dovednosti ze základního kurzu do praxe. Prohloubíte dovednosti pro zvládání zátěže, změn a emocí a rozšíříte své sebepoznání. Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje aktivně účastníky a inspiruje k praktickým úkolům mezi jednotlivými lekcemi, se záměrem vybudovat pevné návyky k využívání svých devíti sil. Účastnici jsou v individuálním kontaktu s lektorkami a mají prostor k vyhodnocování pokroku a rozboru konkrétních situací.

 • Časový rozsah: cyklus 6 online lekcí po 90 minutách, v intervalu 1/měsíc, praktické úkoly mezi lekcemi a individuální koučování
 • Termín zahájení: srpen 2021
 • Platforma: ZOOM
 • Cena: 11 800 + 21% DPH
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

MISTROVSTVÍ

Výběrový specializovaný kurz zaměřený na mistrovské osvojení konkrétní síly modelu dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL podle vašeho výběru. Možnost prezenční nebo online formy.

Na základě rozpoznání svých devíti sil a vyhodnocení jejich vědomého a efektivního využívání v praxi si vyberete konkrétní sílu, na kterou se v tomto kurzu zaměříte s cílem dosáhnout mistrovství v jejím využívání. Vyberete si z témat práce s myslí, emocemi, technik všímavosti a představivosti, dosahování rovnováhy, vyvážených vztahů, rituálů psychohygieny a vědomé akce.

 • Časový rozsah: jednodenní prezenční kurz nebo online kurz (dva půldenní online workshopy) 
 • Termín zahájení: podzim 2021
 • Cena: 5800 Kč + 21% DPH
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

UCELENÍ

Závěrečný integrující kurz s cílem vyhodnotit svůj pokrok v oblasti psychické odolnosti a získat inspiraci a praktická doporučení pro její trvalé využívání.

V tomto modulu integrujete znalosti, dovednosti a návyky z předchozích kurzů a vámi žité praxe. Potvrdíte svou psychickou odolnost jakožto klíčovou dovednost do dnešní doby, porozumíte své základní životní síle, ohlédnete se za plavbou, na kterou jste se s DEVĚTSILem vydali, budete se radovat z pokladu, který jste objevili, a posíleni a inspirováni se vydáte na svoji další plavbu životem. 

 • Časový rozsah: dvoudenní prezenční kurz nebo online kurz (tři půldenní online workshopy, aktivity mezi nimi a individuální konzultace s lektorem) 
 • Termín zahájení: zima 2021
 • Cena: 9600 Kč + 21% DPH
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

Při objednávce alespoň dvou modulů je celková cena ponížena úměrně množství objednaných kurzů.

Pokud absolvujete workshop MAPOVÁNÍ, pak z ceny ZÁKLADNÍHO KURZU bude odečtena částka za tento workshop.

KURZY PRO FIRMY:

Kontaktujte nás pro nabídku programu DEVĚTSIL pro vaši společnost či organizaci emailem nebo telefonicky:

hana.vykoupilova@inspirro.cz | +420 777 157 479

ZVEME VÁS NA VLNU INSPIRACE A INVENCE!