KNIHY zn. DOPORUČENO
neboli doporučení na dobré knížky

Peníze a psychologie

Morgan Housel: Psychologie peněz je skvělá kniha o tom, co pro nás znamenají peníze, co je to vlastně bohatství, jak se různí lidé rozhodují při investování i utrácení, i o tom, na čem stojí, jak s penězi zacházíme. Kniha je plná konkrétních moderně-historických i současných příkladů a historických vhledů. V závěrečné kapitole autor představuje také svůj přístup k penězům a investiční strategii. Kniha je vtipná a dobře se čte.

Zeď

Kniha Petra Síse Zeď je o životě ohraničeném železnou oponou. Původně ji napsal a ilustroval pro své děti, aby porozuměly světu, v němž vyrůstal. Kromě toho, že je to krásně graficky zpracovaná publikace, je to také užitečná připomínka naší vlastní, nesvobodné historie, kterou je dobré si připomínat napříč generacemi.

K samotné podstatě...

Jsou knihy, které nestárnou. Jednou z nich je pro mě také kniha Marlo Morgan Poselství od protinožců, přeložená poprvé do češtiny v roce 1995 a nedávno znovu vydaná. Strhující příběh americké lékařky, která je „povolána“ australským domorodým kmenem k putování pouští a pochopení způsobu jejich života, myšlení, konání a bytí. Relativně útlá kniha je „učebnicí“ podstaty vlastní každému člověku. 

Svoboda a zodpovědnost

Kniha Frederica Lalouxa Budoucnost organizací je inspirativním  vhledem do fungování organizací, které spoléhají na víru ve smysluplnost toho, co dělají, zodpovědnost a spolupráci. Je o zodpovědné svobodě, o radosti z konání, které má také své číselné vyjádření v podobě ziskovosti těchto firem. Jde o jiný, a ve své nejhlubší podstatě přesto podobný, vhled jako nabízí Marlo Morgan v knize Poselství od protinožců.

Co se ve škole neučí?

To se dozvíte v novince nakladatelství BizBooks. Kniha Připravte děti na život autorek Hany Vykoupilové a Heleny Zitkové je užitečným a praktickým pomocníkem pro děti a jejich rodiče, prarodiče i učitele. Je pro všechny, kteří chtějí, aby z dětí vyrostli sebevědomí a psychicky odolní lidé, kteří se v životě neztratí. Najdete v ní všechny podstatné dovednosti pro život v 21. století a originální tipy na to, jak je rozvíjet. Učí děti i dospělé, jak být tvůrcem svého života bez ohledu na to, co se právě děje „venku“. Knihu můžete zakoupit na www.learninghub.cz/soft-skills.

Dalajlamova kočka počtvrté...

Na trilogii o Dalajlamově kočce, která seznamuje čtenáře s tibetskou moudrostí, volně navazuje kniha Davida Michieho Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu. Sněžná lvice, což je jedno ze jmen Dalajlamovy kočky, provází čtenáře tím, co stojí za pravou příčinou štěstí a dokládá to jak na svém „kočičím“ životě, tak na peripetiích, které prožívají její blízké osoby. Tato kniha, stejně jako ostatní knihy Davida Michieho, je psaná velmi příjemným způsobem, nabízí příležitost k zastavení a uvědomění si, co všechno máme ve svých rukou, resp. ve své mysli.

Moudrost Tiny Turner

Kniha Tiny Turner Happiness becomes you, která vyšla v roce 2020, rozhodně stojí za pozornost. Tina Turner, jejíž osobní příběh je jako jízda na horské dráze, v ní popisuje svoji spirituální cestu, která ji umožnila vymanit se z toxických vztahů a dosáhnout vnitřní spokojenosti. Pohled ženy, které bylo v době psaní knihy 80 let, nabízí cenný nadhled protkaný životní moudrostí. T.T. v knize odkazuje také na zajímavý hudební projekt Beyond music, který spojuje kultury a náboženství. Některé skladby, kterým T.T. vtiskla v jeho rámci svůj nádherný hlas, jsou skutečně dech beroucí.

Myslet a pracovat jinak...

Ricardo Semler, majitel společnosti Semco, napsal v roce 2003 knihu , která se ve své době stala bestselerem. Kniha Sedmidenní víkend je totiž o tom, jak demokraticky může být organizovaná firma čítající tisíce zaměstnanců, co všechno je a není možné, a jak i zdánlivé detaily mohou hrát velkou roli v loajalitě zaměstnanců. Od doby jejího první vydání (do češtiny byla přeložena v roce 2013) uplynulo sice spoustu let, ale velkou inspirací zůstává stále. 

Zastavit se...

Bronnie Ware je autorkou knihy Čeho před smrtí nejvíce litujeme, knihy s lehce patetickým názvem, nikoliv však obsahem. Zastavit se a nechat si poradit těmi, jejichž životní cesta byla dostatečně dlouhá na to, aby se mohli ohlédnout a říci si, co je a co není v životě důležité, může být užitečnou inspirací. 

Pro každého něco...

Knihy zn. doporučeno

Kniha Jana Vojáčka Umění být zdráv je o tom, jak propojené je naše tělo, mysl a srdce a že absence nemoci ještě neznamená být zdravý. Michelle Obama napsala autobiografickou knihu Becoming, která je zajímavá nejen popisem jejího osobního života a perspektiv černošské holky v Americe 70. let minulého století, ale především z pohledu politického a dějinného kontextu prezidentských voleb a nastupující Obamovy administrativy. Umění žít je jednou z mnoha knih Thich Nhat Hanha a je jednoduše o prožívání života z budhistické perspektivy nahlíženo „západní“ optikou. Pro děti, ale nejen pro ně, je kniha Nadi Pažoutové Vilma běží o život, kterou považuji za skutečnou dětskou literaturu 21.století. Sheryl Sandberg je spoluautorkou knihy Možnost B, která je vynikajícím „návodem“ na zvládání nejrůznější nečekaných krizových situací, které se v životě mohou objevit. Pavel Kolář je autorem knihy Labyrint pohybu, která zase z jiného pohledu ukazuje, jak se v našem těle nic neděje náhodně a že každý tělesný projev má své souvislosti. Knihy o Dalajlamově kočce Davida Michieho jsou milým pohlazením a zároveň užitečným návodem k meditaci, nalézání vnitřní spokojenosti a nadhledu. No a útlá knížka Jena-Claude Carriere Please, Mr. Einstein se odehrává v bezčasí nejmenovaného středoevropského města a je civilním příběhem o fyzice a filosofii. 

Všímavost - jak najít klid v uspěchaném světě

Kniha Marka Williamse a Dannyho Penmana Všímavost přináší jednoduchý návod, jak zařadit všímavost do každodenních situací a předcházet tak, nejen, chronickému stresu.

Váš mozek se dokáže změnit

Kniha Normana Doidge Váš mozek se dokáže změnit je o neuroplasticitě mozku. Je vystavěna na lékařských kazuistikách a podporuje přesvědčení, že limity našich schopností prakticky neexistují, a pokud ano, pak jen v našich hlavách.

Radikální otevřenost

Knihu Kim Scottové Radikální otevřenost oceníte zejména pokud vedete týmy, oddělení či celé firmy, protože poskytuje konkrétní tipy a doporučení, jak smysluplně a transparentně vést spolupracovníky. Doba rozšířeného home office může být dobrým čase, kdy tento přístup vyzkoušet v praxi.

Molekuly emocí

Kniha Candace B. Pert Molekuly emocí s podtitulem Věda v pozadí medicíny těla a mysli, vyšla v originále v roce 1997, v českém překladu v roce 2016. Autorka v ní propojuje několik rovin. Tou nejdůležitější  je její vědecký přístup k emocím, k jejich biomolekulárnímu základu a empiricky podloženému propojení mysli a těla. Tou druhou je její osobní příběh rozvoje vlastního vnímání  souvislostí a vědkyně v kdysi přísně mužském světě. V době svého původního vydání byla průlomová, avšak stejně důležitá je i dnes. 

Život samá pohroma

Kniha Jon Kabat-Zinna nazvaná Život samá pohroma nese podtitul „jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli“ a je o klinickém využití konceptu všímavosti, tedy mindfulness. Kombinuje dobrý poměr teoretických a praktických postřehů, a pro ty, kteří potřebují pro prvotní přijetí myšlenky všímavosti také data a čísla, přináší průkazné závěry klinických studií.