DEVĚTSIL

ZÁKLADNÍ PREZENČNÍ KURZ

Jednodenní prezenční kurz rozvíjení psychické odolnosti. Kurz je veden interaktivně.

V kurzu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. 

Jak kurz probíhá?

Vedení kurzu probíhá koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které pomáhají přenášet znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života. Kurz je jednodenní se zaměřením na prožitek, sdílení, vzájemnou inspiraci, ovšem jen v takové míře, jaká je každému účastníkovi vlastní. Kurz probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků, příjemném prostředí, takřka mimo signály mobilních operátorů, zato s možností objednání wellness služeb (bazén, masáže, sauna, vířivka) a výborné gastronomie.

Pro prohloubení a ukotvení znalostí a dovedností z tohoto kurzu jsou připraveny navazující kurzy, které probíhají online formou.

Co získáte?

Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. 

 • Porozumíte příčinám, projevům a zákonitostem prevence stresu.
 • Nacvičíte jednoduché protistresové, psychohygienické a energetizační techniky.
 • Pochopíte rozdíl mezi příčinou stresu a vlastní stresovou reakcí a získáte větší nadhled na to, kam investovat svou energii.
 • Dozvíte se o projevech syndromu vyhoření a jak vyhoření předcházet.
 • Poznáte, jak se mysl – emoce – tělo navzájem ovlivňují a jak toho můžete účinně využít pro řízení sebe sama a pro podporu svých zdrojů energie.

Doporučení absolventů

„Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

 • Cena: 6 500 Kč 
 • Časový rozsah: 1 den 
 • Termín: bude upřesněn. Pokud o máte o kurz zájem, napište nám to do kontaktního formuláře na konci stránky.
 • Místo konání: Brno, Otevřená zahrada
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

Nemůžete se rozhodnout? Zveme vás!

Máte otázky?

 • Jak se od sebe liší jednotlivé Základní kurzy? Kurzy se liší formou, která je prezenční nebo online, co Vám bude lépe vyhovovat. U prezenčního kurzu nabízíme jednodenní nebo dvoudenní variantu, protože je nám jasné, že každý z vás má jiné časové možnosti. Základní kurz prezenční je zaměřený na prožitek, na sdílení a inspiraci mezi účastníky. Charakter prezenčního kurzu je více zážitkový a prožitkový.
 • Musím absolvovat Mapování, abych se mohl/a přihlásit na Základní kurz? Ne, Mapování absolvovat nemusíte. Mapování je vlastně taková „ochutnávka“.
 • Pokud absolvuji tento kurz a budu se chtít přihlásit na další, budu mít zvýhodněnou cenu? Ano, absolventi našich kurzů mají zvýhodněné cenové sazby na kterékoli naše kurzy.
 • Pokud budu chtít navázat dalším kurzem, který by to měl být? Doporučujeme pokračovat v Navazujícím kurzu I.

Náš lektorský tandem ​

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 30letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

 

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!