PROGRAM DEVĚTSIL


KURZY PRO VEŘEJNOST

MAPOVÁNÍ

Online seznámení s programem dlouhodobé psychické odolnosti. Zmapujete si svých devět sil a vyzkoušíte si online formu programu.

Cílem komorního a pohodového workshopu je rozpoznat, z čeho sestává vaše psychická odolnost. Poznáte svých devět sil a uděláte si základní mapu své psychické odolnosti. Získáte praktické tipy pro posilování vlastní psychické odolnosti, které můžete okamžitě využít v každodenním životě. Součástí dvouhodinového online workshopu je následná čtyřtýdenní podpora sestávající z týdenních doporučení, tipů a inspirace pro praxi.

Pokud absolvujete workshop MAPOVÁNÍ, pak z ceny ZÁKLADNÍHO KURZU vám bude odečtena částka za tento workshop.

 

 • Časový rozsah: 2 hodiny + 4 týdny následné podpory
 • Termín: 15.10.2021, 14:00-16:00
 • Platforma: ZOOM
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Cena: 1500 Kč + 21% DPH
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289
 • Web: www.learninghub.cz/devetsil
 

ZÁKLADNÍ KURZ prezenční

Dvoudenní prezenční kurz psychické odolnosti aneb jak mít energii a rozvíjet svou sílu.

V kurzu se naučíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Kurz probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků v prostředí vhodném pro prožitkový kurz.

 • Časový rozsah: 2 dny plné aktivit
 • Termín: září – bude upřesněno
 • Místo konání: Otevřená zahrada v Brně, organizace bude upravena na základě aktuálních vládních opatření
 • Cena: 9 600 Kč + 21% DPH; pokud jste absolventy workshopu Mapování, pak je vám z ceny kurzu odečtena částka za workshop, v takovém případě využijte při platbě slevový kupón „MAPOVÁNÍ“.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289
 • Web: www.learninghub.cz/devetsil

ZÁKLADNÍ KURZ online

Online kurz psychické odolnosti aneb jak mít energii a rozvíjet svou sílu. Kurz sestává ze třech půldenních online workshopů, aktivit v mezidobí a individuálních konzultací.

V programu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. Program je připraven tak, aby zajišťoval vysokou míru interaktivity, sdílení a inspirace.

 • Časový rozsah: 3 půldenní online workshopy a aktivity mezi workshopy, individuální konzultace s lektorkami
 • Termín: září – bude upřesněno
 • Platforma: ZOOM
 • Cena: 9 600 Kč + 21% DPH; pokud jste absolventy workshopu Mapování, pak je vám z ceny kurzu odečtena částka za workshop, v takovém případě využijte při platbě slevový kupón „MAPOVÁNÍ“.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289
 • Web: www.learninghub.cz/devetsil

PROHLOUBENÍ

Navazující půlroční online program s cílem prohloubit a rozšířit dovednosti a zajistit kontinuitu v dlouhodobém budování a kotvení návyků psychohygieny v každodenní praxi.

Smyslem programu je intenzivní přenos znalosti a dovednosti ze základního kurzu do praxe. Prohloubíte dovednosti pro zvládání zátěže, změn a emocí a rozšíříte své sebepoznání. Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje aktivně účastníky a inspiruje k praktickým úkolům mezi jednotlivými lekcemi, se záměrem vybudovat pevné návyky k využívání svých devíti sil. Účastnici jsou v individuálním kontaktu s lektorkami a mají prostor k vyhodnocování pokroku a rozboru konkrétních situací.

 • Časový rozsah: cyklus 6 online lekcí po 90 minutách, v intervalu 1/měsíc, praktické úkoly mezi lekcemi a individuální koučování
 • Termín zahájení: srpen 2021
 • Platforma: ZOOM
 • Cena: 11 800 + 21% DPH
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289
 • Web: www.learninghub.cz/devetsil

MISTROVSTVÍ

Výběrový specializovaný kurz zaměřený na mistrovské osvojení konkrétní síly modelu dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL podle vašeho výběru. Možnost prezenční nebo online formy.

Na základě rozpoznání svých devíti sil a vyhodnocení jejich vědomého a efektivního využívání v praxi si vyberete konkrétní sílu, na kterou se v tomto kurzu zaměříte s cílem dosáhnout mistrovství v jejím využívání. Vyberete si z témat práce s myslí, emocemi, technik všímavosti a představivosti, dosahování rovnováhy, vyvážených vztahů, rituálů psychohygieny a vědomé akce.

 • Časový rozsah: jednodenní prezenční kurz nebo online kurz (dva půldenní online workshopy) 
 • Termín zahájení: podzim 2021
 • Cena: 5800 Kč + 21% DPH
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289
 • Web: www.learninghub.cz/na-vlne

UCELENÍ

Závěrečný integrující kurz s cílem vyhodnotit svůj pokrok v oblasti psychické odolnosti a získat inspiraci a praktická doporučení pro její trvalé využívání.

V tomto modulu integrujete znalosti, dovednosti a návyky z předchozích kurzů a vámi žité praxe. Potvrdíte svou psychickou odolnost jakožto klíčovou dovednost do dnešní doby, porozumíte své základní životní síle, ohlédnete se za plavbou, na kterou jste se s DEVĚTSILem vydali, budete se radovat z pokladu, který jste objevili, a posíleni a inspirováni se vydáte na svoji další plavbu životem. 

 • Časový rozsah: dvoudenní prezenční kurz nebo online kurz (tři půldenní online workshopy, aktivity mezi nimi a individuální konzultace s lektorem) 
 • Termín zahájení: zima 2021
 • Cena: 9600 Kč + 21% DPH
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289
 • Web: www.learninghub.cz/devetsil

Při objednávce alespoň dvou modulů je celková cena ponížena úměrně množství objednaných kurzů.

Pokud absolvujete workshop MAPOVÁNÍ, pak z ceny ZÁKLADNÍHO KURZU bude odečtena částka za tento workshop.

KURZY PRO FIRMY:

Kontaktujte nás pro nabídku programu DEVĚTSIL pro vaši společnost či organizaci emailem nebo telefonicky:

hana.vykoupilova@inspirro.cz | +420 777 157 479

ZVEME VÁS NA VLNU INSPIRACE A INVENCE!