ONLINE KURZY

Jak přijímat změny

Kurz je o tom, co dělat, když nám do života přicházejí nečekané změny, jak se v nich zorientovat a využít je ve svůj prospěch. Kurz nabízí v 10 lekcích praktické tipy a návody, jak postupovat. Podívejte se na úvodní video!

Každá lekce obsahuje doporučení na užitečnou knížku, která se s tématem pojí a taky „silné“ koučovací otázky zaměřené na konkrétní téma lekce. Díky nim můžete naplno rozvinout svoje schopnosti v přijímání změny. Kurz je zcela originální svým pojetím: přesto, že se jedná o online kurz, jeho charakter je podobný jako u individuálního kurzu nebo koučovacího sezení, protože vyžaduje vaši spolupráci. 

Lektorka: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC

Celková délka kurzu je 52:24 min. Šestá lekce je zdarma, podívejte se na ni! Součástí kurzu je také  možnost individuální konzultace či koučinku v rozsahu 45 minut.

Cena: 1 200 Kč + 21% DPH

Jak se dobře ptát a získávat odpovědi

Dovednost dobře se ptát je uměním a ne každý ji skutečně ovládá. V první části kurzu se dozvíte, jak se umět dobře zeptat, jak poskytnout druhému prostor pro autentickou odpověď a jak tuto odpověď skutečně slyšet. Druhá část kurzu se zaměřuje na vedení konkrétních rozhovorů v nejrůznějších situacích. Podívejte se na představení kurzu!

Lektorka: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC

Kurz obsahuje 10 lekcí. Celková délka je 43:44 min. Součástí kurzu je také možnost individuální konzultace v rozsahu 45 minut. Podívejte se zdarma na lekci o aktivním naslouchání!

Cena:  1 200 Kč + 21% DPH

Jak motivovat sebe i druhé

Připravovaný audiokurz je o tom, co je to motivace, jak umět motivovat nejen sebe, ale také druhé, ať už své spolupracovníky v roli vedoucí/ho týmu či  děti v roli učitele nebo rodiče. Přináší praktické tipy, které můžete ihned využít.

Lektorka: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC