DEVĚTSIL

NAVAZUJÍCÍ KURZ ONLINE I

Navazující půlroční online program sestávající z pěti 90 minutových online lekcí s cílem prohloubit a rozšířit dovednosti a zajistit kontinuitu v dlouhodobém budování a kotvení návyků psychohygieny v každodenní praxi.

Smyslem programu je intenzivní přenos znalosti a dovednosti ze základního kurzu do praxe. Prohloubíte dovednosti pro zvládání zátěže, změn a emocí a rozšíříte své sebepoznání. Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje aktivně účastníky a inspiruje k praktickým úkolům mezi jednotlivými lekcemi, se záměrem vybudovat pevné návyky k využívání svých devíti sil. 

Jak kurz probíhá?

 • Celkem 5 online lekcí po 90 minutách – zaměřené na postupné osvojování dovedností „devíti sil“. Každá lekce zahrnuje ohlédnutí za minulým setkání a doporučení kroků pro posílení v daném tématu do příštího setkání. Tím je zajištěna kontinuita rozvojového programu.
 • Ke každé lekci je zpracován výukový materiál.
 • Každá lekce je věnována praktickému osvojování dvou sil psychické odolnosti.
 • Mezi jednotlivými lekcemi účastník obdrží motivační balíček – inspiraci formou citátu, příběhu, koučovací otázky, připomenutí úkolu do příště.
 • Velikost skupiny do 9 účastníků.

Co získáte?

 • Osvojíte si konkrétní techniky práce s myslí, tělem a emočním prožíváním.
 • Naučíte se využívat  techniky všímavosti (mindfulness).
 • Porozumíte užitku konstruktivního využívání  představivosti (vizualizace). 
 • Vytvoříte si pilíře pro svou odolnost.
 • Naleznete svoji základní životní sílu (sebepoznání, sebereflexe).

Doporučení absolventů

„Ještě jednou děkuji za inspirativní cesty a už dnes se těším na další setkání.“ Renata Hrnčířová

„Takže mně dovolte, abych Vám co nejuctivěji poděkovala za profesionalitu, vstřícnost a úžasný přístup ke klientům. Celý seminář byl úžasným přínosem k mé profesi, která je mou srdeční záležitostí.“ Eva Gebauer

„Milá Hanko a Anito, moc děkuji za pomoc, inspiraci a poposkočení tam, kam jsem chtěla být popostrčena, ale sama jsem pořád jen přešlapovala na místě.“ Dita Michnová 

 • Cena: 9 700 Kč 
 • Časový rozsah: 5 x 90 minut 
 • Termín: březen 2022
 • Platforma: ZOOM
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 2890

Nemůžete se rozhodnout? Zveme vás!

Máte otázky?

 • Proč existuje tolik Navazujících kurzů? Navazující kurzy umožňují absolventům neztratit kontinuitu v trénování a prohlubování nabytých dovedností, zároveň umožňují intenzivní sdílení a pocit, že „v tom nejsem sám“.  Počet Navazujících kurzů vznikl původně na přání absolventů Navazujícího kurz online I, kteří chtěli zachovat svoji skupinu a neustat v rozvíjení svých dovedností psychické odolnosti. Vzhledem k tomu, že se tento model osvědčil, zařadily jsme do celkového programu 3 stupně navazujících kurzů.
 • Jak se od sebe liší jednotlivé Navazující kurzy? Navazující kurz online I je zaměřený na postupné rozvíjení jednotlivých sil psychické odolnosti a praktický nácvik dovedností. Navazující kurz online II na to navazuje a prohlubuje vědomí užitku jednotlivých sil a jejich synergie. V Navazujícím kurzu online III síly znovu propojujeme tentokrát však z perspektivy každodenních příběhů, jejichž prostřednictvím porozumíme souvislostem mezi jednotlivými silami Devětsilu.
 • Musím absolvovat všechny Navazující kurzy tak, jak jdou za sebou? Pokud chcete být součástí „tréninkové skupiny“, doporučujeme absolvovat všechny kurzy tak, jak jdou za sebou. Pokud chcete ihned navázat Mistrovstvím, je nutné absolvovat pouze Navazující online kurz I.
 • Mezi jednotlivými online lekcemi budou nějaké aktivity? Ano, podpoříme vás motivačními a inspiračními „vzkazy“ mezi jednotlivými lekcemi.

Náš lektorský tandem ​

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 30letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

 

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!