DEVĚTSIL

ZÁKLADNÍ KURZ ONLINE

Online kurz psychické odolnosti aneb jak zvládat stres, mít energii a rozvíjet svou sílu. Kurz sestává z pěti online workshopů pořádaných v pravidelných intervalech v délce 120 minut a aktivit v mezidobí.

V programu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. Program je připraven tak, aby zajišťoval vysokou míru interaktivity, sdílení a inspirace.

Jak kurz probíhá?

Vedení kurzu probíhá koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které pomáhají přenášet znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života. Kurz je koncipován jako výcvikový kurz a sestává z 5 online lekcí v délce 120 min, pořádaných v pravidelných intervalech. Ke každé lekci je zpracován výukový materiál. Mezi jednotlivými lekcemi účastník obdrží motivační balíček – inspiraci formou citátu, příběhu nebo koučovací otázky. V mezidobí rozvíjí účastníci probírané dovednosti v praxi.

Metodika kurzu zohledňuje online formát a vytváří podmínky srovnatelné s prezenčním kurzem ve smyslu vybudování prostředí důvěry a bezpečí a vytvoření prostoru ke sdílení. Účast v kurzu vás také posílí v dovednostech pohybovat se zdatně v online prostředí.

Co získáte?

Kurz je zaměřen na rozvíjení psychické odolnosti jakožto klíčové dovednosti dnešní doby. V tomto kurzu:

 • Porozumíte příčinám, projevům a zákonitostem prevence stresu.
 • Nacvičíte jednoduché protistresové, psychohygienické a energetizační techniky.
 • Pochopíte rozdíl mezi příčinou stresu a vlastní stresovou reakcí a získáte větší nadhled na to, kam investovat svou energii.
 • Dozvíte se o projevech syndromu vyhoření a jak vyhoření předcházet.
 • Získáte inspiraci, jak se vyrovnávat se změnami, emocemi, stresujícími situacemi.
 • Zastavíte se v každodenním shonu a podíváte se na věci více z nadhledu, zmapujete si své zdroje energie a budete je více vědomě využívat.
 • Poznáte, jak se mysl – emoce – tělo navzájem ovlivňují a jak toho můžete účinně využít pro řízení sebe sama a pro podporu svých zdrojů energie.
 • Rozpoznáte pilíře své psychické odolnosti a získáte tipy a doporučení, jak svou psychickou sílu rozvíjet.
 • Věnujete svůj čas sami sobě a naberete sílu do dalších dní.
 • Přístup do bohaté členské zóny.

Doporučení

„Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení / znovuobjevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

 • Cena: 9 900 Kč vč. DPH  
 • Časový rozsah: 5 x 120 minut 
 • Termín: (1) 9.1.24 17:00-19:00; (2) 16.1.24 17:00-19:00; (3) 30.1.24 17:00-19:00; (4) 13.2.24 17:00-19:00; (5) 27.2.24 17:00-19:00
 • Platforma: ZOOM
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 28

Nemůžete se rozhodnout? Zveme vás!

Máte otázky?

 • Jak se od sebe liší jednotlivé Základní kurzy? Kurzy se liší formou, která je prezenční nebo online, co Vám bude lépe vyhovovat. U prezenčního kurzu nabízíme jednodenní nebo dvoudenní variantu, protože nám je jasné, že každý z nás má jiné časové možnosti. Základní kurz online přináší výhodu pohodlí vlastního domova a větší časové flexibility. Charakter online kurzu je více výcvikový, protože jednotlivé lekce jsou kratší a ve větším počtu s prostorem pro trénink v mezidobí. 
 • Musím absolvovat Mapování, abych se mohl/a přihlásit na Základní kurz? Ne, Mapování absolvovat nemusíte. Mapování je vlastně taková „ochutnávka“.
 • Mezi jednotlivými online lekcemi budou nějaké aktivity? Ano, smyslem těchto aktivit je připomenout a „kotvit“ naučené dovednosti.
 • Jsou tyto aktivity povinné? Míra zapojení do kurzu je čistě na Vás, aktivity jsou inspirací, nikoli „úkolem“.

Náš lektorský tandem ​

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 30letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

 

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!