DEVĚTSIL

ZÁKLADNÍ INTENZIVNÍ PREZENČNÍ KURZ

Dvoudenní prezenční kurz rozvíjení psychické odolnosti. Kurz je veden interaktivně, s důrazem na zprostředkování prožitků účastníkům a využívání síly sdílení a vzájemné inspirace.

V kurzu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. Program je připraven tak, aby zajišťoval vysokou míru interaktivity, sdílení a inspirace.

Jak kurz probíhá?

Vedení kurzu probíhá koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které pomáhají přenášet znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života. Kurz je dvoudenní se zaměřením na prožitek, sdílení, vzájemnou inspiraci, ovšem jen v takové míře, jaká je každému účastníkovi vlastní. Kurz probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. Kurz probíhá v příjemném prostředí, takřka mimo signály mobilních operátorů, zato s možností objednání wellness služeb (bazén, masáže, sauna, vířivka) a výborné gastronomie.

Pro prohloubení a ukotvení znalostí a dovedností z tohoto kurzu jsou připraveny navazující kurzy, které probíhají online formou.

Co získáte?

Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučíte se využívat svých devět sil. 

 • Porozumíte příčinám, projevům a zákonitostem prevence stresu.
 • Nacvičíte jednoduché protistresové, psychohygienické a energetizační techniky.
 • Pochopíte rozdíl mezi příčinou stresu a vlastní stresovou reakcí a získáte větší nadhled na to, kam investovat svou energii.
 • Dozvíte se o projevech syndromu vyhoření a jak vyhoření předcházet.
 • Získáte inspiraci, jak se vyrovnávat se změnami, emocemi, stresujícími situacemi.
 • Zastavíte se v každodenním shonu a podíváte se na věci více z nadhledu, zmapujete si své zdroje energie a budete je více vědomě využívat.
 • Poznáte, jak se mysl – emoce – tělo navzájem ovlivňují a jak toho můžete účinně využít pro řízení sebe sama a pro podporu svých zdrojů energie.
 • Rozpoznáte pilíře své psychické odolnosti a získáte tipy a doporučení, jak svou psychickou sílu rozvíjet.
 • Věnujete svůj čas sami sobě a naberete sílu do dalších dní.

Doporučení absolventů

„Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

 • Cena: 10 500 Kč (cena nezahrnuje náklady na ubytování)
 • Časový rozsah: 2 dny 
 • Termín: bude upřesněn. Pokud máte o kurz zájem, napište nám to do kontaktního formuláře na konci stránky.
 • Místo konání: Wellness Penzion Medličky, Vysočina
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

Nemůžete se rozhodnout? Zveme vás!

Máte otázky?

 • Čím se tento kurz liší od jiných Základních kurzů? Dostatkem času, který máte pro sebe sama i pro sdílení s ostatními účastníky. Časová dotace dvou dnů nám umožnila připravit tento kurz jako zážitkový, s velkou mírou interaktivity a vzájemného sdílení, pokud ho budete chtít využít. Kurz je vhodný pro extroverty i introverty :-). Základní kurz prezenční intenzivní je zaměřený na prožitek, na sdílení a inspiraci mezi účastníky. Charakter prezenčního intenzivního kurzu je více zážitkový a prožitkový, protože se jedná o dva intenzivní dny na příjemném místě, umožňující „vyskočení“ z každodennosti a prostor pro relaxaci včetně wellness.
 • Absolvoval/a jsem jednodenní základní kurz, můžu absolvovat i dvoudenní nebo jsou kurzy obsahem stejné? Ano, můžete, získáte tím možnost intenzivního tréninku jednotlivých dovedností, ukotvíte si znalosti z jednodenního kurzu, poznáte nové účastníky a získáte novou inspiraci. Kurzy obsahově vycházejí ze stejného základu, dvoudenní kurz je však podstatně obsahově bohatší.

Náš lektorský tandem ​

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s 30letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

 

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!