ROZVOJ JAKO HRA

Od lídrů, vedoucích pracovníků a pracovnic či manažerů a manažerek se očekává, že budou vhodným způsobem rozvíjet své spolupracovníky a podporovat je v rozvoji jejich potenciálu. Jak ale na to? Odpověď naleznete v praktickém, interaktivním a ověřeném PROGRAMU PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU NA VEDOUCÍCH POZICÍCH:

Jak rozvíjet členy týmu – systematický přístup k rozvoji potenciálu aneb
ROZVOJ JAKO STRATEGICKÁ HRA

KONCEPCE PROGRAMU:

 • Dialog se zadavatelem o potřebách v oblasti rozvoje spolupracovníků.
 • Krátký prework – individuální zamyšlení účastníků nad několika klíčovými otázkami týden před začátkem programu.
 • První den (časová dotace 5 hodin prezenčně/hybridně): Strategický a systematický přístup k rozvoji spolupracovníků v 6 krocích.
 • Konkrétní výstup prvního dne: Vize a rámec plánu rozvoje pro sebe a své spolupracovníky
 • Druhý den (časová dotace 5 hodin prezenčně/hybridně): Konkrétní dostupné nástroje pro rozvoj v každodennosti i v dlouhodobém časovém horizontu a jejich praktické využívání.
 • Konkrétní výstup druhého dne: Strategický plán jak rozvíjet sebe a své spolupracovníky s konkrétními použitelnými nástroji jeho naplnění.
 • Follow Up (časová dotace 90 min online): Praktická řešení konkrétních bodů  při implementaci rozvojových plánů jednotlivých účastníků, sdílení zkušeností a tipy.
 • ROZSAH: 2 x 5 hodin interaktivního workshopu ve 14 denním rozestupu, celkem tedy 10 školících hodin, navíc 90 min follow up měsíc po skončení série workshopů
 • FORMÁT: interaktivní, praktický, konkrétní/ hybridní (prezenčně i online)
 • CÍL: rozvinutí schopnosti strategického a systematického přístupu k  rozvoji svých spolupracovníků a osvojení konkrétních nástrojů rozvoje k okamžitému použití; výstupem jsou konkrétní a realizovatelné plány rozvoje pro  jednotlivé spolupracovníky i sebe sama

OBSAH:

 • Rozvoj spolupracovníků jako strategická hra aneb v čem spočívá strategie.
 • Hráči a jejich počet aneb jak velký je tým spolupracovníků a kdo jsou.
 • Cíl hry čili rozvinuté dovednosti a schopnosti každého hráče. Neboli, čím rozvinutější jsou hráči, tím rozvinutější, výkonnější a „samořízený“ je tým.
 • Pravidla neboli rozvoj je nutností, je vyžadovaný, je podporovaný a je oceňovaný.  
 • Herní plán aneb odkud a kam jdeme a kdy tam budeme.
 • Nástroje pro herní plán, neboli jak hrát, konkrétní nástroje pro rozvoj v každodennosti i v dlouhodobém horizontu.
 • Vyhodnocení po každém „kole“ (po předem dohodnutém časovém úseku), neboli  zastavit se a zhodnotit pokrok je časová investice, ne ztráta.
 • Délka hry a počet kol. 

Online zdroje a bonusy: pro účastníky je připravena členská zóna ke kurzu na portálu LearningHub. (www.learninghub.cz) obsahující veškeré materiály, bonusové video lekce, odkazy na podcasty a další zdroje; v průběhu kurzu používají účastníci připravené online formuláře a plány rozvoje, které mohou následně okamžitě využít v praxi.

VIDEO PRO INSPIRACI

Lektorka: Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC – původním vzděláním socioložka a politoložka je architektkou ceněných programů vzdělávání a rozvoje pro nejrůznější organizace, lektorkou soft (essential) skills, je konzultantkou a držitelkou certifikátu v řízení lidských zdrojů britské profesní organizace CIPD a profesionální koučkou (PCC) akreditovanou u mezinárodní organizace International Coach Federation.  Ve své práci podporuje jednotlivce, skupiny i organizace k plnému využívání vlastního potenciálu a dosahování svých záměrů. Využívá celostní přístup a účinně zapojuje nejnovější poznatky z neurověd, psychologie a dalších vědních oborů tak, aby byly jednoduše použitelné v praxi. Je spoluautorkou knihy Připravte děti na život – Rozvoj soft skills pro každého (BizBooks, 2021), v dubnu 2023 vyjde její kniha Kapesní kouč – Průvodce vnímavého člověka vlastním životem (BizBooks); je spoluzakladatelkou programu rozvoje dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL.

VIDEO PRO INSPIRACI

Na program lze navázat tematickými workshopy zaměřenými na praxi v konkrétních oblastech, které akcelerují rozvoj spolupracovníků:

 • Leadership – inspirativní a kompetentní lídr jako příklad a podpora pro rozvoj.
 • Rozhovory – způsob vedení motivačních, koučovacích, hodnotících rozhovorů tak, aby měly smysl.
 • Delegování – komu, co, jak a proč aneb k čemu je to dobré.
 • Zpětná vazba – zdroj motivace a kontinuálního učení se. Umění dávat i přijímat.
 • Motivace – motivace jako motor, aneb motivátory nejsou jenom v penězích.
 • Sdílení v týmu – uchování a rozvíjení znalostí, schopností a dovedností.

Zajímají vás další podrobnosti?

Nabídněte leaderům a vedoucím ve Vaší organizaci účinné a konkrétní nástroje pro rozvoj „svých“ lidí!