Připravujeme knihu! O čem a proč?

Možná i vás, stejně jako nás, někdy napadlo, že škola je odtržená od skutečného života, že vybavuje především vědomostmi (hard skills), ale měkké dovednosti (soft skills) jsou často opomíjeny. Kolik z nás se teprve v dospělém věku učí efektivní práci s časem, řešení konfliktních situací nebo rozpoznávání a zvládání vlastních emocí. O co lépe by se nám žilo, kdybychom tyto dovednosti uměli využívat od malička. Vtip je v tom, že od dětství pro to máme veškerou výbavu, kterou nejen že se neučíme kultivovat a využívat, ale většinový školský systém a nefunkční naučené vzorce chování našeho okolí nám ji nedovolují využívat. Teprve v dospělosti, často pod tlakem nespokojenosti se svým životem, problémům ve vztazích či profesní vyhořelosti, investujeme svůj čas a nemalé peníze do toho, abychom tyto dovednosti znovu objevili a rozvíjeli.

Soft skills pro děti

A proto jsme se rozhodly, že přispějeme tím, co umíme, známe i tím, co se stále učíme, ke změně situace. Připravujeme knihu pro děti, rodiče, učitele a vůbec všechny dospělé „průvodce dětí“, která pokrývá širokou paletu témat tzv. měkkých dovedností. Tedy dovedností,  jejichž dobré zvládnutí umožňuje spokojený, zdravý, vyrovnaný, sebevědomý a úspěšný život. 

Soft skills neboli v češtině měkké dovednosti, jsou základní dovednosti potřebné pro spokojený a naplněný život. Dáme vám příklad: pokud se rozhodnete otevřít si krámek s těmi nejlepšími bagetami ve městě, budete potřebovat skvělou znalost toho, jak bagety upéct – to jsou tzv. hard skills neboli tvrdé dovednosti. Ale abyste nezůstali jen u toho, že máte výborné bagety, o kterých nikdo neví, budete potřebovat také znát, jak komunikovat se zákazníky, jak fungovat v týmu pekařů či ho dokonce vést, jak přistupovat ke svému nejlepšímu pekaři, jak si zorganizovat čas a úkoly, jak umět relaxovat a načerpat síly. A tohle všechno, a ještě mnohem víc, jsou soft sklils tedy základní životní dovednosti.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.