Nechte mysl odpočinout! Jak?

Dnes již není žádným překvapením ani v přísně vědeckých kruzích, že náš mentální stav se zcela jednoznačně odráží na rovině fyzické a projevuje se v podobě zdraví nebo nemoci. Proto je psychohygiena a péče o naši mysl důležitá stejně tak, jako tělesná hygiena a péče o naše tělo. Podstatou duševní hygieny je pravidelná „očista“ naší mysli, díky které jsme nejen duševně zdraví, ale také dlouhodobě psychicky odolní. Ideálně každý den se tak potřebujeme umět očistit od našich nechtěných myšlenek a nepříjemných prožitků, zbavit se napětí, zklidnit svou mysl a udržovat si tak pravidelně svou mentální sílu. V následujících řádcích se zaměříme na umění relaxace a meditace, které nám v tom může pomoci.

Umění relaxovat a meditovat 
Relaxace a meditace jsou úzce propojené, tak jako je úzce propojené tělo a mysl. Odpočívá-li naše tělo, nazýváme tento stav relaxací. Jejím principem je uvolňování fyzického napětí, které umožňuje hlubokou regeneraci těla prostřednictvím intenzivního odpočinku každé buňky. Má tak pozitivní vliv na náš imunitní systém, současně také zmírňuje bolest a snižuje úzkost. Dáváme-li prostor k odpočinku naší mysli, hovoříme o meditaci. Dochází při ní k uklidnění mysli tím, že vědomě nedáváme prostor myšlenkám v naší hlavě, aby nekontrolovaně bujely. Výzkumy ukazují, že pravidelná meditace mění mozkové vlny a přetváří náš mozek do té míry, že posiluje oblasti spojené s učením a pamětí. Zároveň díky meditaci umíme lépe regulovat naše emoce a jsme odolnější vůči úzkosti a depresi. Je tedy více než zřejmé, že relaxace a meditace mají pozitivní účinky na naše celkové zdraví. 

Umělcem může být každý
Někomu by se mohlo zdát, že relaxace a meditace je nějaká “mystická” a složitá činnost. Není tomu tak. Tyto dovednosti si zvládne osvojit každý bez rozdílu věku. Nejjednodušší cestou jak relaxovat a meditovat je pohodlně si sednout nebo lehnout na klidném místě, zaměřit svou pozornost na rytmus svého dechu, uvědomovat si své tělo, postupně uvolňovat všechny jeho části a nenechat se rušit vlastními myšlenkami, které do naší mysli proudí. Pokud nám nějaká myšlenka do mysli vstoupí, nezabývat se jí a vědomě se vrátit ke svému dechu. Zpočátku nám to může připadat složité, stejně jako každá jiná činnost, kterou děláme poprvé. Proto je dobré začít krátkým časovým úsekem, který nám je příjemný, a ten postupně rozšiřovat. Trénovat tak můžeme pravidelně každý den, a tím si své umění relaxace a meditace prohlubovat a zdokonalovat. Skvělé na tom je, že účinky relaxace a meditace se tím násobí.  

Dnes vám představíme techniku, která v sobě snoubí relaxaci, tedy péči o naše tělo, i meditaci, tedy péči o naši mysl. Zaměřuje se jak na uvolnění našeho těla, tak na zklidnění našich myšlenek a mentální odpočinek. Pojmenovaly jsme ji Duhová výprava. Je ideální pro každodenní uvolnění, které můžete provádět třeba před spaním.

Duhová výprava – Hana Vykoupilová a Helena Zitková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *