PROGRAM DEVĚTSIL


KURZY PRO VEŘEJNOST

Online seznámení s programem dlouhodobé psychické odolnosti. Zmapujete si svých devět sil a vyzkoušíte si online formu programu.

Cílem komorního a pohodového workshopu je rozpoznat, z čeho sestává vaše psychická odolnost. Poznáte svých devět sil a uděláte si základní mapu své psychické odolnosti. Získáte praktické tipy pro posilování vlastní psychické odolnosti, které můžete okamžitě využít v každodenním životě. 

Online kurz psychické odolnosti. Kurz sestává z 5 online lekcí a aktivit v mezidobí.

V programu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte konkrétní techniky pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků. 

Jednodenní prezenční kurz psychické odolnosti.

V programu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte konkrétní techniky pro rychlý přenos do praxe a zvýšíte svou osobní efektivitu a stabilitu. Program probíhá ve skupině maximálně 9 účastníků v příjemném prostředí vhodném pro prožitkový kurz.

Dvoudenní prezenční prožitkový kurz.

V zážitkovém programu si osvojíte strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získáte individuální plán rozvíjení vaší dlouhodobé psychické odolnosti. Program je připraven tak, aby zajišťoval vysokou míru interaktivity, sdílení a inspirace.

Kurz navazuje na základní kurz. Sestává z 5 online lekcí v měsíčním intervalu a aktivit v mezidobí.

Smyslem kurzu je intenzivní přenos znalosti a dovednosti ze základního kurzu do praxe. Zajišťuje kontinuitu v dlouhodobém budování a kotvení návyku psychické odolnosti v každodenní praxi. 

„Kondiční“ kurz sestává z 5 online lekcí v měsíčním intervalu a aktivit v mezidobí.

Kurz pro ty, kteří chtějí zůstat v kontaktu s tématem a se skupinou. Tento kurz je zaměřen na pochopení praktických užitků jednotlivých sil psychické odolnosti a na jejich vzájemné prolínání a propojování.

Prohlubující „kondiční“ kurz sestává z 5 online lekcí v měsíčním intervalu a aktivit v mezidobí.

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí pokračovat v rituálu sdílení a čerpat sílu ze vzájemné inspirace a podpory. V tomto speciálním kurzu využíváme příběhů, hudby a široce smyslového vnímání.

Závěrečný integrující online kurz. Kurz sestává z 6 online lekcí a aktivit v mezidobí.

V tomto kurzu integrujete znalosti, dovednosti a návyky z předchozích kurzů a vámi žité praxe. Potvrdíte svou psychickou odolnost jakožto klíčovou dovednost do dnešní doby, porozumíte své základní životní síle a budete mít v rukou konkrétní nástroje, jak ji kultivovat a smysluplně využívat.

Závěrečný integrující dvoudenní prezenční kurz

V tomto kurzu integrujete znalosti, dovednosti a návyky z předchozích kurzů a vámi žité praxe. Potvrdíte svou psychickou odolnost jakožto klíčovou dovednost do dnešní doby, porozumíte své základní životní síle a budete mít v rukou konkrétní nástroje, jak ji kultivovat a smysluplně využívat.

Při objednávce alespoň dvou modulů je celková cena ponížena úměrně množství objednaných kurzů.

Pokud absolvujete workshop MAPOVÁNÍ, pak z ceny ZÁKLADNÍHO KURZU bude odečtena částka za tento workshop.

KURZY PRO FIRMY:

Kontaktujte nás pro nabídku programu DEVĚTSIL pro vaši společnost či organizaci emailem nebo telefonicky:

hana.vykoupilova@inspirro.cz | +420 777 157 479

ZVEME VÁS NA VLNU INSPIRACE A INVENCE!