DEVĚTSIL

NAVAZUJÍCÍ KURZ ONLINE III

Tento program vznikl na přání absolventů navazujících kurzů zůstat ve spojení se skupinou a sdílet vzájemnou inspiraci a podporu. Navazující půlroční online kurz III sestává z pěti 90 minutových online lekcí s cílem prohloubit a rozšířit dovednosti a zajistit kontinuitu.  Inspirujeme se tradicemi a využíváme sílu sdílení, příběhů a hudby, resp. smyslového vnímání vůbec.

Jak kurz probíhá?

 • Celkem 5 online lekcí po 90 minutách – zaměřené na prohlubování dovedností psychické odolnosti a na vnímání souvislostí mezi jednotlivými silami. 
 • Mezi jednotlivými lekcemi účastník obdrží motivační balíček – inspiraci formou citátu, příběhu, koučovací otázky, připomenutí úkolu do příště.
 • Velikost skupiny do 9 účastníků.
 • Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které přenášejí znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života.

Co získáte?

 • Pravidelnou měsíční dávku podpory, inspirace, vzájemného sdílení.
 • Nové pohledy na techniky práce s myslí, emocemi a tělem prostřednictvím všímavosti, představivosti, rovnováhy, vztahů, rituálů psychohygieny a vědomé akce.
 • Ukotvení jednotlivých technik a jejich tvořivé autentické propojování v každodenní praxi.
 • Hlubší poznání sebe sama.
 

Doporučení absolventů

„Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

 • Cena: 9 700 Kč 
 • Časový rozsah: 5 x 90 minut 
 • Termín: bude vypsán
 • Platforma: ZOOM
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 289

Nemůžete se rozhodnout? Zveme vás!

Máte otázky?

 • Proč existuje tolik Navazujících kurzů? Navazující kurzy umožňují absolventům neztratit kontinuitu v trénování a prohlubování nabytých dovedností, zároveň umožňují intenzivní sdílení a pocit, že „v tom nejsem sám“.  Počet Navazujících kurzů vznikl původně na přání absolventů Navazujícího kurz online I, kteří chtěli zachovat svoji skupinu a neustat v rozvíjení svých dovedností psychické odolnosti. Vzhledem k tomu, že se tento model osvědčil, zařadily jsme do celkového programu 3 stupně navazujících kurzů.
 • Jak se od sebe liší jednotlivé Navazující kurzy? Navazující kurz online I je zaměřený na postupné rozvíjení jednotlivých sil psychické odolnosti a praktický nácvik dovedností. Navazující kurz online II na to navazuje a prohlubuje vědomí užitku jednotlivých sil a jejich synergie. V Navazujícím kurzu online III síly znovu propojujeme tentokrát však z perspektivy každodenních příběhů, jejichž prostřednictvím porozumíme souvislostem mezi jednotlivými silami Devětsilu.
 • Musím absolvovat všechny Navazující kurzy tak, jak jdou za sebou? Pokud chcete být součástí „tréninkové skupiny“, doporučujeme absolvovat všechny kurzy tak, jak jdou za sebou. Pokud chcete ihned navázat Mistrovstvím, je nutné absolvovat pouze Navazující online kurz I.
 • Mezi jednotlivými online lekcemi budou nějaké aktivity? Ano, podpoříme vás motivačními a inspiračními „vzkazy“ mezi jednotlivými lekcemi.

Náš lektorský tandem ​

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 30letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!