DEVĚTSIL

NAVAZUJÍCÍ KURZ ONLINE II

Navazující půlroční online program sestávající z pěti 90 minutových online lekcí s cílem prohloubit a rozšířit dovednosti a zajistit kontinuitu v dlouhodobém budování a kotvení návyků psychohygieny v každodenní praxi. Soustředíme se na užitky jednotlivých sil a jejich propojování v praxi.

Smyslem programu je intenzivní přenos znalosti a dovednosti ze základního kurzu do praxe. Prohloubíte dovednosti pro zvládání zátěže, změn a emocí a rozšíříte své sebepoznání. Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje aktivně účastníky a inspiruje k praktickým úkolům mezi jednotlivými lekcemi, se záměrem vybudovat pevné návyky k využívání svých devíti sil. Účastnici jsou v individuálním kontaktu s lektorkami a mají prostor k vyhodnocování pokroku a rozboru konkrétních situací.

Jak kurz probíhá?

 • Celkem 5 online lekcí po 90 minutách – zaměřené na postupné osvojování dovedností „devíti sil“. Každá lekce zahrnuje ohlédnutí za minulým setkání a doporučení kroků pro posílení v daném tématu do příštího setkání. Tím je zajištěna kontinuita rozvojového programu.
 • Ke každé lekci je zpracován výukový materiál (pracovní listy, prezentace).
 • Mezi jednotlivými lekcemi účastník obdrží motivační balíček – inspiraci formou citátu, příběhu, koučovací otázky, připomenutí úkolu do příště.
 • Velkost skupiny do 6 účastníků.
 • Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které přenášejí znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života.

Co získáte?

 • Pravidelnou měsíční dávku podpory, inspirace, vzájemného sdílení.
 • Další techniky práce s myslí, emocemi, technik všímavosti a představivosti, dosahování rovnováhy, vyvážených vztahů, rituálů psychohygieny a vědomé akce.
 • Ukotvení jednotlivých technik pro snadné používání v každodennosti.
 • Hlubší poznání sebe sama.

Doporučení

„Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

 • Cena: 8 401 Kč + 21 % DPH
 • Časový rozsah: 5 x 90 minut 
 • Termín: 
 • Platforma: ZOOM
 • Počet účastníků: 9 max.
 • Lektorky: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
 • Kontakt: anita.invence@gmail.com, tel.: 603 461 28

Nemůžete se rozhodnout? Zveme vás!

Máte otázky?

 • Jak se od sebe liší jednotlivé Navazující kurzy?
 • Mezi jednotlivými online lekcemi budou nějaké aktivity?
 • Jsou tyto aktivity povinné?

Náš lektorský tandem ​

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 25letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

E-mail: devetsil@gmail.com