PROGRAM DEVĚTSIL


KURZY PRO FIRMY

Originální program dlouhodobé psychické odolnosti

INTERVIEW

Cílem úvodního rozhovoru je zjištění vašich potřeb a aktuální situace z hlediska zvládání stresu a změn a psychické odolnosti vašich zaměstnanců. Představíme vám model dlouhodobé psychické odolnosti a mentálního zdraví DEVĚTSIL, jeho konkrétní přínosy a možnosti aplikace pro vaši organizaci. 

Na základě rozhovoru vám bude sestavena konkrétní nabídka obsahu a rozsahu rozvojového programu posilujícího psychickou odolnost včetně časového rámce a finančních podmínek zohledňujících celkový rozsah projektu.

Časový rozsah: 60-90 minut osobně či online

MAPPING

Online seznámení s programem dlouhodobé psychické odolnosti. Účastníci si zmapují svých devět sil, ze kterých sestává jejich psychická odolnost, a vyzkouší si online formu programu. Znalost základních pilířů vlastní psychické odolnosti je předpokladem pro vědomé řízení sebe sama i ostatních.

Cílem workshopu je rozpoznat, z čeho sestává psychická odolnost. Účastníci rozpoznají svých devět sil a vytvoří si základní mapu své psychické odolnosti. Získají praktické tipy pro posilování vlastní psychické odolnosti, které mohou okamžitě využít v každodenním životě. 

Časový rozsah: 2 hodiny 

BASIC F2F

Dvoudenní prezenční kurz psychické odolnosti aneb jak mít energii a rozvíjet svou sílu. Účastníci rozvinou své kompetence v oblasti spolupráce, řízení, sebeřízení a psychické stability, což vede k větší osobní efektivitě a dlouhodobé motivaci.

Účastníci se v kurzu naučí strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získají individuální plán rozvíjení své dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe a zvýší svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučí se aktivně využívat svých devět sil. 

Časový rozsah: 2 interaktivní dny

BASIC ONLINE

Online kurz psychické odolnosti aneb jak mít energii a rozvíjet svou sílu. Účastníci rozvinou své kompetence v oblasti spolupráce, řízení, sebeřízení a psychické stability, což vede k větší osobní efektivitě a dlouhodobé motivaci.

V tomto modulu si účastníci osvojí strategie, jak reagovat na změny, jak řešit stresové a zátěžové situace, jak zvládat emoce své i druhých a jak efektivně využívat své zdroje energie. Získají individuální plán rozvíjení dlouhodobé psychické odolnosti, spolu s konkrétními technikami a doporučeními pro rychlý přenos do praxe, a zvýší svou osobní efektivitu a stabilitu uprostřed změn. Naučí se využívat svých devět sil. Modul je připraven tak, aby zajišťoval vysokou míru interaktivity, sdílení a inspirace v online prostředí. 

Časový rozsah: 3 půldenní online workshopy v intervalu 1/2 týdny a aktivity mezi workshopy, individuální konzultace s lektorkami

FOLLOW UP

Navazující půlroční online kurz s cílem zajistit kontinuitu a kotvení návyků psychohygieny. Mentální zdraví zaměstnanců je klíčovým předpokladem pro stabilitu, konkurenceschopnost a úspěšnost každé organizace.

Smyslem programu je intenzivní přenos znalosti a dovednosti ze základního kurzu do praxe. Účastníci prohloubí dovednosti pro zvládání zátěže, změn a emocí a rozšíří své sebepoznání. Kurz je veden koučovacím způsobem, zapojuje aktivně účastníky a inspiruje k praktickým úkolům mezi jednotlivými lekcemi, se záměrem vybudovat pevné návyky k využívání svých devíti sil. Účastnici jsou v individuálním kontaktu s lektorkami a mají prostor k vyhodnocování pokroku a rozboru konkrétních situací z praxe. 

Časový rozsah: cyklus 6 online lekcí po 90 minutách, v intervalu 1/měsíc, praktické úkoly mezi lekcemi a individuální koučování 

MASTER

Výběrový specializovaný kurz zaměřený na mistrovské osvojení jednoho z pilířů vlastní psychické odolnosti, vybraného na základě doporučení lektorek a konzultace se zadavatelem. Mistrovská úroveň psychické odolnosti posiluje osobní integritu, která je nezbytným předpokladem autentického leadershipu a dlouhodobé udržitelnosti organizace.

 

V tomto kurzu účastníci rozvinou na mistrovskou úroveň jednu z devíti sil, z nichž je tvořena celková životní síla. Intenzivně se mohou věnovat například práci s myslí, emoční inteligenci, praxi mindfulness, dosahování rovnováhy, nastavení hranic a budování vztahů nebo návykům psychohygieny. 

Časový rozsah: jednodenní prezenční kurz nebo online kurz (dva půldenní workshopy)

INTEGRACE

Závěrečný integrující kurz, jehož cílem je vyhodnotit pokrok v oblasti psychické odolnosti a získat praktická doporučení pro její trvalé využívání na úrovni jednotlivce i organizace a dlouhodobě tak předcházet syndromu vyhoření.

V tomto modulu účastníci integrují znalosti, dovednosti, postoje a návyky z předchozích kurzů a každodenní praxe. Potvrdí svou psychickou odolnost jakožto klíčovou dovednost do dnešní doby, porozumí své základní životní síle, ohlédnou se za cestou, kterou absolvovali, budou se radovat z vlastního pokroku a stanou inspirací pro své okolí. 

Časový rozsah: dvoudenní prezenční kurz nebo online kurz (tři půldenní workshopy, aktivity mezi nimi a individuální konzultace s lektorem) 

EVALUACE 

Cílem evaluace je vyhodnocení celkového programu a jeho přínos pro účastníky i organizaci jako celek.

Závěrečná konzultace vám přinese zmapování průběhu celého programu a jeho výstupů. Získáte doporučení pro dlouhodobé vytváření podmínek pro udržování psychické odolnosti a posilování adaptability v rámci vaší organizace.

Časový rozsah: 90 minut osobně či online

První a závěrečná fáze, tj. INTERVIEW A EVALUACE, probíhá se zadavatelem.

Pro sjednání úvodní schůzky a sestavení konkrétní nabídky programu DEVĚTSIL pro vaši organizaci kontaktujte:

hana.vykoupilova@inspirro.cz | + 420 777 157 479

KURZY PRO VEŘEJNOST:

Kontaktujte nás pro nabídku termínu kurzů DEVĚTSIL emailem nebo telefonicky:

anita.invence@gmail.com | +420 603 461 289

ZVEME VÁS NA VLNU INSPIRACE A INVENCE!