NA VLNĚ
inspirace a invence...

Devětsil - program psychické odolnosti

 Představujeme vám 

originální program dlouhodobé psychické odolnosti. 

Objevte s námi svých DEVĚT SIL!

Co to je DEVĚTSIL?

DEVĚTSIL je originálně vytvořený program dlouhodobé psychické odolnosti, jakožto klíčové dovednosti do dnešní doby. Vznikl v průběhu roku 2020 jako reakce na potřeby klientů zorientovat se v nové, neznámé situaci. Spojily jsme síly, znalosti, zkušenosti, a také naše obchodní značky Inspirro. a Invence, a v tvořivé synergii sestavily rozvojový program pro každodenní praxi. V tomto programu objevíte a naučíte se využívat svých devět sil, které vytvářejí vaši psychickou odolnost.  

S vědomím síly příběhů a metafor, inspirujeme se tématem plavby v neznámých vodách. Zjistíte, kam a proč plujete, a naučíte se využívat sílu počasí a udržet si vnitřní stabilitu. Program vedeme v lektorském tandemu. Připravte se, vyplouváme!

Anita Crkalová a Hanka Vykoupilová

Pro koho je DEVĚTSIL?

DEVĚTSIL je určen pro každého, kdo chce ve svém životě znát svůj směr a smysluplně využívat všechny zdroje své síly a energie. DEVĚTSIL je vhodný také pro ty, kteří chtějí aktivně předcházet syndromu vyhoření.

Originální program psychické odolnosti je připraven jak pro individuální, tak firemní klienty. Ocení ho především ti, kteří chtějí umět řídit sebe sama v dobách změn, a také všichni, kteří na jakékoli úrovni pracují s lidmi. DEVĚTSIL je užitečný pro týmy a celé organizace, protože významným způsobem přispívá k dlouhodobému mentálnímu zdraví, jak na úrovni jednotlivců, tak celých firem.

Jak DEVĚTSIL probíhá?

Originální program se skládá ze samostatných modulů, které lze vhodně kombinovat:

  • ZÁKLADNÍ KURZ: principy a dovednosti psychické odolnosti
  • PROHLOUBENÍ: šest online lekcí + aktivity v mezidobí
  • MISTROVSTVÍ:  výběr ze samostatných modulů 9 sil
  • UCELENÍ: závěrečný integrující kurz

Celková délka programu závisí na volbě konkrétního formátu.
Metodika programu je zpracována tak, aby odpovídala nejnovějším poznatkům neurověd a umožňuje jak prezenční, tak online formu. Skupiny jsou tvořeny maximálně 9 osobami. Pro zájemce o seznámení se s programem, zmapování si svých devíti sil a vyzkoušení online formy je připraven workshop MAPOVÁNÍ v rozsahu dvou hodin. 

Co vám DEVĚTSIL přinese?

DEVĚTSIL vám přinese dlouhodobou stabilitu uprostřed změn a díky  praktickým dovednostem využití vnitřní síly a svých zdrojů. Naučíte se:

  • využívat svoji mysl.
  • řídit sebe sama.
  • zvládat stres.
  • přijímat změny.
  • porozumět emocím svým i druhých.
Získáte doporučení pro každodenní praxi a vytvoříte si svůj vlastní plán na rozvíjení a permanentní udržení psychické odolnosti.

Lektorky DEVĚTSILu

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 25letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, www.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

 

Aktuálně otevřený termín pro MAPOVÁNÍ je 26.11.2021 14:00-16:00

„Děkuji za workshop i pravidelné mailové připomínky, Anito a Hanko! Mapování DEVĚTSIL je hezký a nenásilný návod, jak se naučit být sám se sebou a o sobě; ideální pro ty, kdo cítí potřebu začít se věnovat svému já. Ať žije Devětsil!“  

Nina Holoušová

„Program „Na vlně“ je připraven velmi pečlivě s ohledem na citlivé pochopení potřeb účastníků. Jednotlivé bloky na sebe plynule navazují a jsou logicky provázané. Líbí se mi také grafické zpracování materiálů. Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“ 

Marcela Vaňatková

„Mapování jsem si moc užila. Zažila během něho spoustu uvědomění, aha-momentů, zmapovala si, jak na tom jsem já osobně, užila si čas jen pro sebe. Zjistila jsem, jaká má síla je aktuálně největší, na čem mohu zapracovat, na co se víc soustředit, co víc využívat. Dostala spoustu praktických tipů, jak se dostat do „pohody“. a životní výzvy a změny procházet s chladnou hlavou, nohama na zemi a otevřeným srdcem. Děkuji Anitě a Hance za možnost „spolu-plynutí na vlně“.

Magdalena JP

DEVĚTSIL
vám pomůže objevit zdroje vaší energie a síly.


Zveme vás!

Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
Program psychické odolnosti DEVĚTSIL