BLOK 3
Tým a jeho fungování

STUDIJNÍ MATERIÁLY

VIDEO LEKCE

DALŠÍ ZDROJE K TÉMATU