NA VLNĚ
inspirace a invence...

OBJEVTE S NÁMI SVÝCH DEVĚT-SIL!

DEVĚTSIL je originálně vytvořený program dlouhodobé psychické odolnosti, jakožto klíčové dovednosti do dnešní doby. Vznikl v průběhu roku 2020 jako reakce na potřeby klientů zorientovat se v nové, neznámé situaci. Spojily jsme síly, znalosti, zkušenosti, a také naše obchodní značky Inspirro. a Invence, a v tvořivé synergii sestavily rozvojový program pro každodenní praxi. V tomto programu objevíte a naučíte se využívat svých devět sil, které vytvářejí vaši psychickou odolnost.  

S vědomím síly příběhů a metafor, inspirujeme se tématem plavby v neznámých vodách. Zjistíte, kam a proč plujete, a naučíte se využívat sílu počasí a udržet si vnitřní stabilitu. Program vedeme v lektorském tandemu. Připravte se, vyplouváme!

Anita Crkalová a Hana Vykoupilová

PRO KOHO JE DEVĚTSIL?

DEVĚTSIL je určen pro VŠECHNY, kteří chtějí ve svém životě znát svůj směr a smysluplně využívat všechny zdroje své síly a energie. DEVĚTSIL je vhodný také pro ty, kteří chtějí aktivně předcházet syndromu vyhoření.

Originální program psychické odolnosti je připraven jak pro individuální, tak firemní klienty. Ocení ho především ti, kteří chtějí umět řídit sebe sama v dobách změn, a také všichni, kteří na jakékoli úrovni pracují s lidmi. DEVĚTSIL je užitečný pro týmy a celé organizace, protože významným způsobem přispívá k dlouhodobému mentálnímu zdraví, jak na úrovni jednotlivců, tak celých firem.

JAK DEVĚTSIL PROBÍHÁ?

Originální program se skládá ze samostatných modulů, které lze vhodně kombinovat: 

  • MAPOVÁNÍ: seznámení se s programem, zmapování si svých devíti sil a vyzkoušení online formy
  • ZÁKLADNÍ KURZ: principy a dovednosti psychické odolnosti
  • NAVAZUJÍCÍ KURZY: online kurzy rozvíjející jednotlivé síly v praxi
  • MISTROVSTVÍ:  principy propojování jednotlivých sil a násobení jejich efektu

Celková délka programu závisí na volbě konkrétního formátu.
Metodika programu je zpracována tak, aby odpovídala nejnovějším poznatkům neurověd. Skupiny jsou tvořeny maximálně 9 osobami.

CO S DEVĚTSILEM ZÍSKÁTE?

DEVĚTSIL vám přinese dlouhodobou stabilitu uprostřed změn a díky  praktickým dovednostem využití vnitřní síly a svých zdrojů. Naučíte se:

  • využívat svoji mysl.
  • řídit sebe sama.
  • zvládat stres.
  • přijímat změny.
  • porozumět emocím svým i druhých.
Získáte doporučení pro každodenní praxi a vytvoříte si svůj vlastní plán na rozvíjení a permanentní udržení psychické odolnosti.

KDO VÁS BUDE PROVÁZET?

PhDr. Anita Crkalová, www.anitacrkalova.cz

Lektorka, koučka a konzultantka s více než 25letou praxí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Autorka knih o osobnostní typologii, týmové práci a koučování. Akreditovaný kouč EMCC. Mentorka a supervizorka koučovacích výcviků. Specialistka na sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie.

Mgr. Hana VykoupilováPh.D., PCCwww.inspirro.cz

Mezinárodně certifikovaná koučka (PCC), architektka firemních programů vzdělávání a rozvoje, školitelka měkkých dovedností a konzultantka v oblasti lidského kapitálu (CIPD, Velká Británie). Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka.

VYBERTE SI PRO SEBE VHODNÝ KURZ!

Základní online

6 x 120 min. online lekcí každých 14 dnů a aktivity v mezidobí

Základní prezenční

Jednodenní prezenční kurz

Základní intenzivní

Dvoudenní prezenční zážitkový kurz

Navazující online I

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí

Navazující online II

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí

Navazující online III

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí

Mistrovství online

5 x 90 min. online lekcí jednou za měsíc a aktivity v mezidobí

Mistrovství intenzivní

Dvoudenní prezenční zážitkový kurz

Mapování online

Dvouhodinové online seznámení s programem Devětsil

INSPIRUJTE SE DOPORUČENÍM:

„Program „Na vlně“ je připraven velmi pečlivě s ohledem na citlivé pochopení potřeb účastníků. Jednotlivé bloky na sebe plynule navazují a jsou logicky provázané. Líbí se mi také grafické zpracování materiálů. Účast na kurzu je vlastně onou „schůzkou se sebou samým“ a představuje začátek nalezení/znovu objevení zdrojů své vlastní energie. Kurz vedený Anitou a Hankou musí být nutně pohlazením duše každého účastníka.“  Marcela Vaňatková

NEMŮŽETE SE ROZHODNOUT? ZVEME VÁS!

ZAJÍMAJÍ VÁS KURZY PRO VAŠI FIRMU ČI ORGANIZACI?
TADY JE NAŠE NABÍDKA!

MATERIÁLY PRO PODPORU VAŠÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI
VOLNĚ KE STAŽENÍ

Anita Crkalová a Hana Vykoupilová
Program psychické odolnosti DEVĚTSIL

KONTAKTUJTE NÁS!