SOFT SKILLS PRO DĚTI
a nejen pro ně...

připravovaná kniha Hany Vykoupilové & Heleny Zitkové

LearningHub. vznikl nedávno! Toto jsou některé z referencí na prezenční workshopy, kurzy a koučování.   

Ondřej Krejza

Ředitel závodu BVB-D, Hartmann-Rico a.s.

„S Hankou Vykoupilovou naše společnost spolupracuje čtvrtým rokem a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit její talent se doslova vrůst do skupiny, pro kterou organizuje seminář. Její lektorský přístup je bezesporu profesionální a zároveň velmi příjemný, přínosný a podnětný. Účastníci pravidelně odcházejí se spoustou užitečných informací, které mají přesah i dál, než do pracovního života. Nezřídka se stane, že díky pozitivnímu náboji kurzu jsou inspirováni k další účasti.“

 

Jakub Tománek

CEO, RESEA s.r.o.

„S Hankou spolupracujeme již řadu let. Začali jsme hledáním společných životních hodnot, které lidi v naší firmě spojují. Definovali jsme si vize, na základě kterých bychom naši společnost chtěli rozvíjet. Tyto hodnoty a vize aktualizujeme pod vedením Hanky každý rok. S růstem vzájemné́ důvěry Hanku často přizýváme také k řešení personálních záležitostí́. Dle potřeby volíme formu koučinku, mediované diskuze nebo workshopu. Hanka zvládá všechny formy. Nejdůležitější ale je, že s její pomocí vždy najdeme řešení jakéhokoliv problému. Spolupráci s Hankou tedy jednoznačně doporučuji.“ 

 

Vlastimil Kazda

HR Manager, MCDERMOTT a.s.

„S paní Hanou Vykoupilovou, spolupracujeme od roku 2018. Během uplynulé doby jsme společně realizovali školení v oblasti měkkých dovedností, a to jak pro několik skupin mladých potenciálních vedoucích pracovníků, tak i pro skupinu zaměstnanců již na manažerských pozicích.

Mohu konstatovat, že všechna tato školení byla kvalitně připravena na základě předchozích konzultací s naší společností a po skončení školení jsme obdrželi podrobnou zpětnou vazbu ze strany účastníků i lektorky. Osvědčilo se nám i následné setkání účastníků s lektorkou po určitém časovém odstupu, což dále prohloubilo využití poznatků účastníků v praxi. S dosavadní spoluprací jsme velmi spokojeni.“

 

Marcela Vaňatková

Vedoucí oddělení vzdělávání, Komora daňových poradců ČR

„Koučovací sezení s Hankou byla pro mě jako odpočinek, během kterého jsem odvedla velký kus práce. Hanka mi byla oporou při vzniku a realizaci nového projektu u nás v Komoře. Pomocí jejích trefně mířených otázek jsem si sama pro sebe dokázala vyhodnotit všechna rizika projektu a zvážit jednotlivé kroky. Velmi oceňuji její citlivý a empatický přístup, který je postaven na odborných znalostech a praktických zkušenostech z koučovacích výcviků, a mohu její práci jen doporučit.“

 

Tomáš Tuček

Ředitel exportu, BMT Medical Technology s.r.o.

„S paní Hanou Vykoupilovou jsme se dohodli na společné spolupráci v rámci potřeby zvýšení asertivního přístupu pracovníků obchodního oddělení vůči kolegům z výroby. Líbila se mi pečlivá příprava kurzu a také začlenění teoretických znalostí z oblasti komunikace do velmi interaktivních bloků kurzu. Oceňuji také přípravu kurzu na míru našim požadavkům a profesionální vyhodnocení a zpětnou vazbu po ukončení kurzu. „

 

Hana Olšerová

Brand manager, Pěkný-Unimex s.r.o.

„Paní Hanku Vykoupilovou jsme oslovili na základě kladných referencí, s požadavkem přípravy školení Krizové komunikace pro naše zaměstnance. Kurz byl připraven přesně na míru, dle specifických potřeb naší firmy. Účastníci velmi oceňovali nejen zajímavou formu výuky teoretické části, ale především praktický nácvik možných situací a přátelskou a otevřenou atmosféru během celého školení.“ 

 

Jana Peřinková

Plant manager, SMS InfoComm (Czech) s.r.o.

„Školení pro náš střední a vyšší management připravené Hanou Vykoupilovou měla velmi pozitivní ohlas u našich zaměstnanců. Návrhy školení na základě našeho zadání, samotná školení i závěrečné zprávy byly zpracovány velmi profesionálně, přesně v souladu s našimi potřebami. S Hankou pokračujeme ve spolupráci i na dalších rozvojových programech pro naši společnost a jsme vždy naprosto spokojeni.“

 

Martina Navrátilová

HR Manager, Wistron InfoComm (Czech) s.r.o.

„Spolupráce s paní Hankou Vykoupilovou probíhá v naší společnosti již několik let. Její školení jsou připravená na míru potřebám zaměstnanců i Wistronu a probíhají v přátelské atmosféře. Školení zaměstnance obohacuje nejenom v pracovním životě, ale i v jejich osobním. Je nám milým potěšením s Hankou Vykoupilovou spolupracovat a těšíme se na nové projekty, které máme před sebou.“

 

Petra Martínková

Regionální hospodářská komora Brno

„S Hanou Vykoupilovou jsme spolupracovali v rámci projektu Podpora podnikání žen. Její semináře byly účastnicemi hodnoceny jako velmi přínosné, nabízející spoustu inspirace pro pracovní i soukromý život. Účastnice oceňovaly zejména velmi příjemnou atmosféru, která na seminářích byla.“