Roztančete svoje těla!

Děti z jedné brněnské základní školy vyzkoušely spolu se svojí učitelkou techniku Domorodý tanec. Jde v ní o to, postupně se soustředit na všechny části těla, rozhýbat je a rozproudit energii, která jinak může při mnohahodinovém sezení ve třídě stagnovat. Důležitá aktivita pro každý den, pro dny, kdy dětí sedí ve školách s rouškami ještě o to důležitější. Děti byly nadšené, nechte se vést přiloženým videem a vyzkoušejte to také!

7 názorů na “Roztančete svoje těla!”

  1. I always find and read your articles. I think you are really trying to share your knowledge and thoughts. I understand how hard it can be to write a blog post. I want to applaud your efforts. I’d love to see your article. I will bookmark it. Thank you. https://totoilmi.com/

  2. I was lucky enough to stumble upon this site while surfing the internet and found something very interesting there. I really enjoy reading it. I enjoyed it a lot. Thanks for sharing this wonderful information 먹튀검증

  3. There are a few things that need to be addressed, but I think your comments are definitely worth considering. In some areas, innovative ideas that no one has come up with stand out. I would like to share more opinions on this topic. https://totoright.com/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.