Soft skills pro děti

 

 Připravujeme knihu KNIHU! 

O čem a proč?

 

Možná i vás, stejně jako nás, někdy napadlo, že škola je odtržená od skutečného života, že vybavuje především vědomostmi (hard skills), ale měkké dovednosti (soft skills) jsou často opomíjeny. Kolik z nás se teprve v dospělém věku učí efektivní práci s časem, řešení konfliktních situací nebo rozpoznávání a zvládání vlastních emocí. O co lépe by se nám žilo, kdybychom tyto dovednosti uměli využívat od malička. Vtip je v tom, že od dětství pro to máme veškerou výbavu, kterou nejen že se neučíme kultivovat a využívat, ale většinový školský systém a nefunkční naučené vzorce chování našeho okolí nám ji nedovolují využívat. Teprve v dospělosti, často pod tlakem nespokojenosti se svým životem, problémům ve vztazích či profesní vyhořelosti, investujeme svůj čas a nemalé peníze do toho, abychom tyto dovednosti znovu objevili a rozvíjeli.

A proto jsme se rozhodly, že přispějeme tím, co umíme, známe i tím, co se stále učíme, ke změně situace. Připravujeme knihu pro děti, rodiče, učitele a vůbec všechny dospělé „průvodce dětí“, která pokrývá širokou paletu témat tzv. měkkých dovedností. Tedy dovedností,  jejichž dobré zvládnutí umožňuje spokojený, zdravý, vyrovnaný, sebevědomý a úspěšný život. 

Kniha vás i děti provede třemi hlavními oblastmi vědomého života: fyzickou, mentální a sociální. Rovnováha těchto oblastí je nesporným základem našeho celkového zdraví a rozvíjení dovedností, které jsou s těmito oblastmi spojeny, k tomu jednoznačně přispívá. Kniha, nazvaná Připravte děti na život s podtitulem Rozvoj soft skills pro každého, vyjde v září 2021 pod hlavičkou nakladatelství BizBooks společnosti Albatros Media a.s. My však s vámi budeme  už teď sdílet některé ze zkrácených tipů na rozvoj užitečných dovedností, které se v knize objeví. Nahlédněte pod pokličku!

Hana Vykoupilová a Helena Zitková 

SOFT SKILLS...co to je?

Soft skills neboli v češtině měkké dovednosti, jsou základní dovednosti potřebné pro spokojený a naplněný život. Dáme vám příklad: pokud se rozhodnete otevřít si krámek s těmi nejlepšími bagetami ve městě, budete potřebovat skvělou znalost toho, jak bagety upéct – to jsou tzv. hard skills neboli tvrdé dovednosti. Ale abyste nezůstali jen u toho, že máte výborné bagety, o kterých nikdo neví, budete potřebovat také znát, jak komunikovat se zákazníky, jak fungovat v týmu pekařů či ho dokonce vést, jak přistupovat ke svému nejlepšímu pekaři, jak si zorganizovat čas a úkoly, jak umět relaxovat a načerpat síly. A tohle všechno, a ještě mnohem víc, jsou soft sklils tedy základní životní dovednosti.

Soft skills pro děti

A tohle jsme my!

Hana Vykoupilová

Hana Vykoupilová

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD  –Mezinárodně certifikovaná koučka, lektorka soft skills, kvalifikovaná lektorka dalšího vzdělávání, architektka firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka. Působí pod vlastními značkami Inspirro. a Hanna.Vykoupilová. Je zakladatelkou portálu osobního rozvoje LearningHub.

Helena Zitková

Helena Zitková

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.  – Lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání. Připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, obecné i oborové didaktiky a pedagogiky. Má bohaté zkušenosti s výukou na základní i střední škole i v soukromém a firemním sektoru.

Nahlédněte pod pokličku:

Inspirujte se
technikami, nahrávkami a typy na rozvoj soft skills!

Vyzkoušejte některé techniky z naší knížky:

VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ

RELAXACE

VIZUALIZACE

ZBAVENÍ SE ZÁTĚŽE

 

Sdílejte s námi vaše zkušenosti s rozvojem soft skills: