KOUČ DO KAPSY

Kouč do kapsy - jaro 2023

Knížka Hany Vykoupilové s pracovním názvem Kouč do kapsy vyjde v nakladatelství BizBooks na jaře 2023. Půjde o praktického průvodce, kterého budete moci využít kdykoli, když se budete nacházet ve slepé uličce, budete potřebovat získat nadhled, položit si dobré otázky a zjistit, co vlastně chcete a jak toho dosáhnete. Knížka vychází z Hančiny koučovací i lektorské praxe, je praktická a k okamžitému použití v různých životních situacích. (30.6.2022)

Koučink a mentoring
jsou dvě různé cesty k dosažení cíle.

KOUČINK

MENTORING

Koučink je cesta k vlastnímu uvědomění toho, co je pro vás důležité, co skutečně chcete a jak svého cíle dosáhnete. Je nesmírně účinná, protože pracuje s předpokladem, že každý člověk nejlépe zná odpovědi na své otázky. Koučink je vlastně stará „sokratovská“ metoda, v níž klient prostřednictvím otázek kouče otevírá svůj vlastní potenciál odpovědí a řešení.

Koučink je vhodný všude tam, kde chcete nalézt svoji vlastní cestu k cíli, včetně toho, že si svůj vlastní cíl chcete uvědomit a ujasnit.

Koučovací sezení trvá 60-90 minut; může být pravidelné i nahodilé, podle vašich potřeb a cílů. Koučink probíhá on-line, telefonicky i osobně, podle vašich možností či preferencí.  

Mentoring je cesta předávání konkrétních zkušeností mentora, které se vztahují k tématu, v němž chcete udělat určitou změnu. Jde o sdílení osvědčené a fungující praxe, o ukázání možných funkčních cest, které vám může pomoci zejména v profesní oblasti. Výstupem mentoringových setkání je zpravidla rychlý přenos do praxe.

Mentoring je účinný tehdy, pokud se chcete inspirovat existující praxí v určité oblasti a tu dále využít především v profesní sféře. 

Mentoringové setkání trvá 60 – 90 minut, může být pravidelné i nepravidelné, vždy s ohledem na váš konkrétní cíl. Mentoring může probíhat online, telefonicky i jako osobní setkání.

Vyberte si kouče nebo mentora 
a vydejte se na cestu za svým cílem nebo snem!

PhDr. Anita Crkalová, EIA                      

Seberozvoj, podpora a inspirace jsou pro mě důležitými hodnotami.  Při koučování mě baví zprostředkovávat klientům možnost se zastavit, podívat se na své téma z různých perspektiv a nacházet své vlastní cesty k cílům. Čerpám inspiraci z několika koučovacích přístupů, které tvořivě integruji, podle druhu zakázky a typu koučovaného. Jako mentorka ráda předávám zkušenosti z oblasti sebeřízení, práce s lidmi, lektorování, koučinku a rozvoje týmů.

Podílím se na profesionalizaci oboru koučování a mentoringu, jsem členkou Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a jejím akreditovaným koučem (EIA, European Individual Accreditation, Practitioner). Zabývám se také publikační činností a vzděláváním koučů a mentorů. Jsem spoluautorkou knih Průvodce světem koučování a osobnostní typologie a Jak zefektivnit práci v týmu.

Klienti se na mě obracejí často s tématy osobní efektivity, rovnováhy, vedení týmu, udržení vnitřního klidu v období změn a nacházení vnitřního kompasu na cestě životem.

http://www.anitacrkalova.cz

Mgr. Hana Vykoupilová,  Ph.D., PCC

Věřím v neomezený potenciál a vnitřní moudrost každého člověka. Je mně potěšením, mohu-li být součástí procesu, kdy se lidé rozvíjejí a limity boří.

V koučování využívám slova, prostor i pohyb. Klienti se na mě obracejí v nejrůznějších životních etapách a situacích, především však s tématy nalezení pilířů spokojeného a naplněného života, využití vlastního potenciálu a vlastních vnitřních zdrojů, změn kariéry, motivace, vedení týmu a dalších. V mentoringu předávám zkušenosti z oblastí řízení změn, filosofie  tzv. tyrkysových firem, motivace, vedení lidí či sebe sama, strategických rozhodnutí a jejich komunikace či z oblasti lidských zdrojů a vzdělávání.

Jsem mezinárodně certifikovaným profesionálním koučem (PCC, International Coach Federation). Jsem certifikovaná v Human Resource Managementu (CIPD, Velká Británie), jsem auditorkou Age managementu a kvalifikovanou Lektorkou dalšího vzdělávání. Využívám zkušeností z korporátního i akademického prostředí, z cest po světě a poznání nejrůznějších kultur, a také z tance Pěti rytmů. 

http://www.hanavykoupilova.com

Ing. Gabriela Hrachovinová, LLM  

Jsem profesí ekonom, daňový poradce a soudní znalec. Certifikát kouče a soft skills trenéra jsem získala v Německu. 

Více jak 20 let jsem působila v top-manažerských pozicích v tuzemských firmách i nadnárodních korporacích. Získané koučovací, mentorské a manažerské znalosti i zkušenosti jsem využívala pouze v rámci firem, kde jsem působila. Externě jsem je začala předávat v roce 2020, kdy jsem se rozhodla pracovat nezávisle a vyrovnat stranu účtu má dáti vůči straně dal. 

Při práci využívám metodu koučovací filozofie (Coachphilosophie); v koučinku se specializuji na oblasti vedení lidí a strategického vedení korporací, výběru, rozvoje, podpory a motivace spolupracovníků, skupinové dynamiky a vedení skupin, řízení a zvládání konfliktů, prezentace a moderace. V oblasti mentoringu předávám své zkušenosti zejména v oblasti nastavení procesů, vedení financí, účetnictví, controllingu, personalistiky, projektového managementu, interního auditu a logistiky.

https://www.linkedin.com/in/gabrielahrachovinova/

Zajímá mě online setkání s koučem nebo mentorem!

Online setkání jsou možná přes platformy Zoom, Skype, Teams, WhatsApp, osobní setkání lze uskutečnit v Praze či Brně, nebo telefonicky.